بر خلاف تبلیغات گسترده روسیه، ارتش این کشور با گذشت نزدیک به سه ماه نتوانسته یک موفقیت کامل در حمله خود به اوکراین به دست بیاورد. گزارش ویدیویی اکونومیست را ببینید….

بر خلاف تبلیغات گسترده روسیه، ارتش این کشور با گذشت نزدیک به سه ماه نتوانسته یک موفقیت کامل در حمله خود به اوکراین به دست بیاورد. گزارش ویدیویی اکونومیست را ببینید.