بازیکنان و کادر فنی استقلال برای بازی با تیم صنعت نفت آبادان به ورزشگاه آزادی رسیدند.

بازیکنان و کادر فنی استقلال برای بازی با تیم صنعت نفت آبادان به ورزشگاه آزادی رسیدند.