اعضای کادر فنی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، پس از پایان تمرین این تیم به انجام بازی والیبال پرداختند.

اعضای کادر فنی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، پس از پایان تمرین این تیم به انجام بازی والیبال پرداختند.