توضیج میرشاد ماجدی درباره ماجرای جنجالی ضبط صدای اینفانتینو در جلسه خصوصی با مسئولان فدراسیون فوتبال را ببینید.

توضیج میرشاد ماجدی درباره ماجرای جنجالی ضبط صدای اینفانتینو در جلسه خصوصی با مسئولان فدراسیون فوتبال را ببینید.