صحبت های ساپینتو، سرمربی تیم استقلال در کنفرانس خبری پیش از دیدار با سپاهان را ببینید.

صحبت های ساپینتو، سرمربی تیم استقلال در کنفرانس خبری پیش از دیدار با سپاهان را ببینید.