باشگاه مس رفسنجان با انتشار یک کلیپ، از حامد لک دروازه جدیدش برای فصل آینده رونمایی کرد.

باشگاه مس رفسنجان با انتشار یک کلیپ، از حامد لک دروازه جدیدش برای فصل آینده رونمایی کرد.