رئیس دولت سیزدهم، قبل از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر چند دیدار رسمی، دیدارهای گروهی نیز با برخی افراد داشت. سید ابراهیم رئیسی علاوه بر دیدار با مدیران و سردبیران رسانه‌های آمریکایی با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار کرد و…

رئیس دولت سیزدهم، قبل از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر چند دیدار رسمی، دیدارهای گروهی نیز با برخی افراد داشت. سید ابراهیم رئیسی علاوه بر دیدار با مدیران و سردبیران رسانه‌های آمریکایی با جمعی از اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا نیز دیدار کرد و سپس در جمع اعضای هیئت امنای جامعه شیعیان آمریکا حضور یافت. او دیداری نیز با رهبران ادیان الهی داشت.