ایلنا: سرمربی و کاپیتان تیم ملی به آندرانیک تیموریان، مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران خوشآمد گفتند.

ایلنا: سرمربی و کاپیتان تیم ملی به آندرانیک تیموریان، مربی جدید تیم ملی فوتبال ایران خوشآمد گفتند.