خلاصه دیدار تیمهای پاری‌سن‌ژرمن و دورتموند در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را تماشا کنید.

خلاصه دیدار تیمهای پاری‌سن‌ژرمن و دورتموند در چارچوب رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را تماشا کنید.