تیم فوتبال پرسپولیس در بازی که از اواسط دیدار ۱۰ نفره شد، با ۲ گل مغلوب النصر عربستان شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در بازی که از اواسط دیدار ۱۰ نفره شد، با ۲ گل مغلوب النصر عربستان شد.