کشتی حسن یزدانی و ابوبکر آباکاروف در وزن ۸۶ کیلوگرم از سری مسابقات بین المللی کشتی آزاد کرواسی را ببینید.

کشتی حسن یزدانی و ابوبکر آباکاروف در وزن ۸۶ کیلوگرم از سری مسابقات بین المللی کشتی آزاد کرواسی را ببینید.