مادر زلزله‌زده در خوی گفت: گناه این بچه‌ ۲۰ روزه چیست که در سرما باید بماند؟

مادر زلزله‌زده در خوی گفت: گناه این بچه‌ ۲۰ روزه چیست که در سرما باید بماند؟