صحبت های میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات تلخ دیدار ایران و لبنان در ورزشگاه ثامن مشهد و برخورد نامناسب با بانوان را ببینید….

صحبت های میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات تلخ دیدار ایران و لبنان در ورزشگاه ثامن مشهد و برخورد نامناسب با بانوان را ببینید.