لحظاتی از تمرین امشب تیم پرسپولیس زیر بارش شدید باران در ورزشگاه شهید کاظمی را ببینید.

لحظاتی از تمرین امشب تیم پرسپولیس زیر بارش شدید باران در ورزشگاه شهید کاظمی را ببینید.