هواداران تیم فوتبال پرسپولیس امروز در اعتراض به عدم جذب مهاجم مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند.

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس امروز در اعتراض به عدم جذب مهاجم مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند.