گزارشی از زندگی فوتبالی سید جلال حسینی، کاپیتان محبوب سرخپوشان به بهانه خداحافظی‌ با مستطیل سبز را ببینید.

گزارشی از زندگی فوتبالی سید جلال حسینی، کاپیتان محبوب سرخپوشان به بهانه خداحافظی‌ با مستطیل سبز را ببینید.