ایلنا: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران با حضور امیر قلعه نویی برگزار شد.

ایلنا: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران با حضور امیر قلعه نویی برگزار شد.