بازیکنان استقلال پیش از شروع دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، پیراهنی که تصویر آرتور کوین یامگا ستاره مصدوم آبی‌ها روی آن حک شده بود وارد زمین شدند….

بازیکنان استقلال پیش از شروع دیدار مقابل صنعت نفت آبادان، پیراهنی که تصویر آرتور کوین یامگا ستاره مصدوم آبی‌ها روی آن حک شده بود وارد زمین شدند.