صحبت های عجیب ذبیح الله پورشیب عضو تیم ملی کاراته درباره برخورد عجیب مسئولین با ورزشکاران را ببینید.

صحبت های عجیب ذبیح الله پورشیب عضو تیم ملی کاراته درباره برخورد عجیب مسئولین با ورزشکاران را ببینید.