شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که آمریکا بالون چینی را بر فراز سواحل کارولینا سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، چهار مقام آمریکایی پیشتر گفته بودند که این عملیات  قرار است  بر فراز اقیانوس اطلس انجام شود تا ارتش آمریکا بتواند بقایای این بالون را برای…

شبکه خبری سی ان ان گزارش داد که آمریکا بالون چینی را بر فراز سواحل کارولینا سرنگون کرده است. به گزارش آسوشیتدپرس، چهار مقام آمریکایی پیشتر گفته بودند که این عملیات  قرار است  بر فراز اقیانوس اطلس انجام شود تا ارتش آمریکا بتواند بقایای این بالون را برای بررسی  بازیابی  کند.