اعضای تیم فوتبال استقلالی امروز اولین جلسه تمرینی‌شان را بعد از بازگشت از ترکیه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهند کرد.

اعضای تیم فوتبال استقلالی امروز اولین جلسه تمرینی‌شان را بعد از بازگشت از ترکیه در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهند کرد.