حباب‌های آب و صابون در دستان خانواده‌ای که در شهر یاکوتسک روسیه در دمای ۵۰ درجه زیر صفر مشغول تفریح ​​هستند یخ زدند. ماه ژانویه سردترین ماه در این شهر است و با وجود اینکه مردم به دماهای بسیار پایین عادت کرده اند اما برای گرم نگه داشتن خود اقدامات احتیا…

حباب‌های آب و صابون در دستان خانواده‌ای که در شهر یاکوتسک روسیه در دمای ۵۰ درجه زیر صفر مشغول تفریح ​​هستند یخ زدند. ماه ژانویه سردترین ماه در این شهر است و با وجود اینکه مردم به دماهای بسیار پایین عادت کرده اند اما برای گرم نگه داشتن خود اقدامات احتیاطی بیشتری را انجام می دهند. در سال ۲۰۱۸ میلادی، هوا در این شهر آنقدر سرد شد که برخی از ساکنان محلی اعلام کردند که مژه هایشان یخ زده است.