جت چند منظوره جی-16 محصول شرکت هواپیماسازی شنیانگ است. طراحی این هواپیما بر اساس جت جنگنده جی-11بی‌اس و سوخو-30ام‌کی‌کی صورت گرفت…

جت چند منظوره جی-16 محصول شرکت هواپیماسازی شنیانگ است. طراحی این هواپیما بر اساس جت جنگنده جی-11بی‌اس و سوخو-30ام‌کی‌کی صورت گرفت...