حدود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، اسرائیل با چند موشک از آسمان دریای مدیترانه در غرب طرابلس، اطراف شهرک الحمیدیه در جنوب طرطوس را هدف قرار داد.

حدود ساعت ۶:۳۰ صبح امروز، اسرائیل با چند موشک از آسمان دریای مدیترانه در غرب طرابلس، اطراف شهرک الحمیدیه در جنوب طرطوس را هدف قرار داد.