به دلیل ترس از روسیه، تعداد زیادی از آمریکایی‌ها در حال نصب سنگر هستند. تقاضای آمریکایی‌ها برای پناهگاه‌های بقا افزایش یافته است و برخی کارشناسان این روند را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت می‌دهند. این امر پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲…

به دلیل ترس از روسیه، تعداد زیادی از آمریکایی‌ها در حال نصب سنگر هستند. تقاضای آمریکایی‌ها برای پناهگاه‌های بقا افزایش یافته است و برخی کارشناسان این روند را به جنگ روسیه و اوکراین نسبت می‌دهند. این امر پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است درگیری از کنترل خارج شود و جرقه جنگ جهانی دیگری را بزند. کارشناسان می‌گویند افرادی که پناهگاه‌ها را نصب می‌کنند معمولا نگران بیش از یک سناریو هستند، شاید تا ۱۰ احتمال وجود داشته باشد که می‌تواند آن‌ها را برای بدترین شرایط آماده کند.