کانال تلگرامی بامدادنو، تصاویری از گلایه‌های فعالان عفاف و حجاب خطاب به معاون دادستان کل کشور را منتشر کرد که در فضای مجازی فراگیر شده است.

کانال تلگرامی بامدادنو، تصاویری از گلایه‌های فعالان عفاف و حجاب خطاب به معاون دادستان کل کشور را منتشر کرد که در فضای مجازی فراگیر شده است.