اقتصادنیوز: ویدئویی جالب از زمین خوردن مهران غفوریان و مداوا شدن او توسط دخترش را مشاهده می‌کنید.

اقتصادنیوز: ویدئویی جالب از زمین خوردن مهران غفوریان و مداوا شدن او توسط دخترش را مشاهده می‌کنید.