فیلمی کوتاه از الهام علی اف در کنار پهپاد هاروپ اسرائیلی در مرز ایران را می بینید.

فیلمی کوتاه از الهام علی اف در کنار پهپاد هاروپ اسرائیلی در مرز ایران را می بینید.