ویدئویی از تقلب در انتخابات ترکیه توسط حامیان اردوغان! که بازتاب گسترده‌ای داشته است.

ویدئویی از تقلب در انتخابات ترکیه توسط حامیان اردوغان! که بازتاب گسترده‌ای داشته است.