اساطیر اساس داستان اصلی تمام بازی‌های فرام‌سافتور و تجربه بازیکنان از آنها را تشکیل داده است. در این مجموعه بازی‌ شما اصولاً به دنبال انجام دستورهای خدایان هستید و تاثیر قدرت آنان را در محیط اطراف خود می‌بینید و با برخی از آنها مستقیماً ملاقات می‌کنید….

اساطیر اساس داستان اصلی تمام بازی‌های فرام‌سافتور و تجربه بازیکنان از آنها را تشکیل داده است. در این مجموعه بازی‌ شما اصولاً به دنبال انجام دستورهای خدایان هستید و تاثیر قدرت آنان را در محیط اطراف خود می‌بینید و با برخی از آنها مستقیماً ملاقات می‌کنید. تجربه شما از بازی‌های دارک‌سولز تبدیل شدن به بخشی […]

The post ویجیاتو: اسطوره‌شناسی در سه‌گانه دارک‌ سولز appeared first on دیجیاتو.