ولیعهد بحرین طی تماس تلفنی با نتانیاهو گفت: صلح با اسرائیل از جمله ستون‌های امنیت و ثبات منطقه است.

ولیعهد بحرین طی تماس تلفنی با نتانیاهو گفت: صلح با اسرائیل از جمله ستون‌های امنیت و ثبات منطقه است.