ولیعهد ابوظبی امروز(پنجشنبه) به انگلیس سفر می‌کند تا با نخست وزیر این کشور درباره مسائل مشترک دو کشور گفتگو کند.

ولیعهد ابوظبی امروز(پنجشنبه) به انگلیس سفر می‌کند تا با نخست وزیر این کشور درباره مسائل مشترک دو کشور گفتگو کند.