هر روز جبهه مقاومت موفق تر و پیروزی های بیشتری را به دست می آورد. از یمن تا عراق و لبنان، مقاومت اسلامی فلسطین و سوریه، همه این کشورها با مشکلات سخت تری مواجه بودند و الان از بخشی از این مشکلات با پیروزی و سرفرازی عبور کرده اند….

هر روز جبهه مقاومت موفق تر و پیروزی های بیشتری را به دست می آورد. از یمن تا عراق و لبنان، مقاومت اسلامی فلسطین و سوریه، همه این کشورها با مشکلات سخت تری مواجه بودند و الان از بخشی از این مشکلات با پیروزی و سرفرازی عبور کرده اند.