زمین لرزه‌ای با قدرت ۳.۶ ریشتر، خلیج فارس – حوالی جزیره خارک (بوشهر) را لرزاند.

زمین لرزه‌ای با قدرت ۳.۶ ریشتر، خلیج فارس – حوالی جزیره خارک (بوشهر) را لرزاند.