منابع عراقی شامگاه روز چهارشنبه از وقوع ۲ انفجار در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند.

منابع عراقی شامگاه روز چهارشنبه از وقوع ۲ انفجار در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند.