در پی وقوع دو عملیات تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان، دو نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

در پی وقوع دو عملیات تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان، دو نظامی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند.