وقوع توفان و گرد و غبار در شهرستان شهریار
وقوع توفان و گرد و غبار در شهرستان شهریار

شهریاریها : اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور اخطاریه ای از وقوع توفان همراه با گرد و غبار در سطح استان به ویژه مناطق جنوبی(ورامین و رباط کریم) خبر داد. در اخطاریه روز چهارشنبه اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به بررسی و تحلیل داده های پیش یابی، برای عصر امروز و امشب […]

hemmat-khahi-6-8-th3شهریاریها : اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور اخطاریه ای از وقوع توفان همراه با گرد و غبار در سطح استان به ویژه مناطق جنوبی(ورامین و رباط کریم) خبر داد.

در اخطاریه روز چهارشنبه اداره کل هواشناسی استان تهران با اشاره به بررسی و تحلیل داده های پیش یابی، برای عصر امروز و امشب وقوع توفان و گرد و غبار در سطح استان تهران به ویژه مناطق جنوبی پیش بینی شده است.

وزش باد با سرعت بیش از ۷۴ کیلومتر بر ساعت در مباحث مربوط به پیش بینی سازمان هواشناسی، توفان قلمداد می شود. براساس گزارش این سازمان، سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان تهران طی ساعات عصر امروز به بیش از ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسید.

اداره کل هواشناسی استان تهران دراین اخطاریه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز خسارات احتمالی در سطح استان تاکید کرده است.