انفجار در منطقه دشت برچی کابل در یک خودرو مسافربری شهری رخ داد که طی آن ۳ تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.

انفجار در منطقه دشت برچی کابل در یک خودرو مسافربری شهری رخ داد که طی آن ۳ تن کشته و ۲ تن دیگر زخمی شدند.