رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع آتش سوزی بزرگ در پارکینگ طبقاتی در جنوب تل آویو خبر دادند.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع آتش سوزی بزرگ در پارکینگ طبقاتی در جنوب تل آویو خبر دادند.