کریستیانو رونالدو پیش از این، سفری دو روزه به چین داشت که برخلاف اروپا و آمریکا، با استقبال بسیار گسترده‌ای نیز مواجه شده بود اما به واسطه برنامه ریزی دقیق چینی‌ها نه تنها چینی‌ها تحقیر نشدند، بلکه بسیاری از آنها توانستند با این ستاره فوتبال جهان خوش و…

کریستیانو رونالدو پیش از این، سفری دو روزه به چین داشت که برخلاف اروپا و آمریکا، با استقبال بسیار گسترده‌ای نیز مواجه شده بود اما به واسطه برنامه ریزی دقیق چینی‌ها نه تنها چینی‌ها تحقیر نشدند، بلکه بسیاری از آنها توانستند با این ستاره فوتبال جهان خوش و بش کنند و عکس بگیرند. تصاویر این سفر رونالدو را ببینید و با آنچه در تهران رخ داد و نتیجه سوءتدبیر مسئولین مرتبط ایران است، مقایسه کنید.