فرماندۀ نیروی دریایی ارتش: وقتی ناوگروه ارتش به یکی از مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام که برای فرانسه است نزدیک شد فرانسوی‌ها اعلام کردند به آب‌های ما تجاوز شده؛ ناوگروه ما قانون فرانسه را برای آن‌ها خواند که در آن آمده چنانچه شناوری با چشم غیرمسلح بخواهد از…

فرماندۀ نیروی دریایی ارتش: وقتی ناوگروه ارتش به یکی از مجمع‌الجزایر اقیانوس آرام که برای فرانسه است نزدیک شد فرانسوی‌ها اعلام کردند به آب‌های ما تجاوز شده؛ ناوگروه ما قانون فرانسه را برای آن‌ها خواند که در آن آمده چنانچه شناوری با چشم غیرمسلح بخواهد از زیبایی‌های جزایر استفاده کند با رعایت ایمنی می‌تواند با هر فاصله‌ای خواست به جزیره نزدیک شود. فرانسوی پاسخی نداشتند.