پیش از مدیران پرسپولیس و استقلال اولیایى بود که با صراحت اعلام کرد دو باشگاه مجوز حرفه اى دریافت کرده اند و البته با اشاره به دستور مراجع بالادستى عملا شائبه خطرناک دخالت دولت در فوتبال را مطرح کرد…

پیش از مدیران پرسپولیس و استقلال اولیایى بود که با صراحت اعلام کرد دو باشگاه مجوز حرفه اى دریافت کرده اند و البته با اشاره به دستور مراجع بالادستى عملا شائبه خطرناک دخالت دولت در فوتبال را مطرح کرد