بهرام عین‌اللهی گفت: دهه فجر پایان کرونا در کشور خواهد بود.

بهرام عین‌اللهی گفت: دهه فجر پایان کرونا در کشور خواهد بود.