رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پس از وقوع زلزله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی رأسا وارد بازسازی این واحدها شد و در حال حاضر با گذشت کمتر از ۲ ماه، اسکلت ۵۵ واحد بر پا شده و سقف هشت واحد ساخته‌ شده نیز ظرف ۲ ماه آینده پایان خواهد یافت….

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پس از وقوع زلزله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خراسان رضوی رأسا وارد بازسازی این واحدها شد و در حال حاضر با گذشت کمتر از ۲ ماه، اسکلت ۵۵ واحد بر پا شده و سقف هشت واحد ساخته‌ شده نیز ظرف ۲ ماه آینده پایان خواهد یافت.