سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: انتخاب و معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال امید تا پایان این هفته نهایی شود.

سرپرست کاروان ایران در بازی‌های آسیایی گفت: انتخاب و معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال امید تا پایان این هفته نهایی شود.