رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین سخنرانی خود، وعده داد که این کشور را در میان ده اقتصاد برتر دنیا قرار خواهد داد.

رئیس جمهور ترکیه در تازه ترین سخنرانی خود، وعده داد که این کشور را در میان ده اقتصاد برتر دنیا قرار خواهد داد.