فرماندار رفسنجان با بیان اینکه شیوع کرونا در شهرستان رفسنجان به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است، گفت: بر اساس گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تقریبا تخت خالی در بیمارستان وجود ندارد و اورژانس و مراکز درمانی پر از بیماران بستری شده است به ح…

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه شیوع کرونا در شهرستان رفسنجان به وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است، گفت: بر اساس گفته مسئولان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تقریبا تخت خالی در بیمارستان وجود ندارد و اورژانس و مراکز درمانی پر از بیماران بستری شده است به حدی که در حال ایجاد سالن‌های بحران هستیم.