استاندار خوزستان با بیان اینکه استان حال خوشی ندارد، دورهمی خانوادگی را یکی از عوامل بسیار بالا در انتشار ویروس کرونا اعلام کرد و خواستار تمدید محدودیت‌های کرونایی در این استان شد….

استاندار خوزستان با بیان اینکه استان حال خوشی ندارد، دورهمی خانوادگی را یکی از عوامل بسیار بالا در انتشار ویروس کرونا اعلام کرد و خواستار تمدید محدودیت‌های کرونایی در این استان شد.