روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که در پی زمین لرزه ۶.۴ ریشتری امروز (یکشنبه) استان هرمزگان، همه تاسیسات، تجهیزات و ساختمان های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل است….

روابط عمومی نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرد که در پی زمین لرزه ۶.۴ ریشتری امروز (یکشنبه) استان هرمزگان، همه تاسیسات، تجهیزات و ساختمان های نیروگاه اتمی بوشهر در صحت کامل است.