وضعیت سرانه های آموزشی برخی مناطق استان تهران اسفبار است
وضعیت سرانه های آموزشی برخی مناطق استان تهران اسفبار است

شهریاریها : محمد حسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مجمع خیرین استان تهران طی سخنانی گفت: برخی از اصول قانون اساسی، تامین نیازهای مردم نظیر آموزش وپرورش و مسکن و سلامت را جزو تکالیف دولت در قبال مردم می داند، اما منابع دولت برای تامین همه این نیازها کافی نیست و خیرین می […]

شهریاریها : محمد حسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مجمع خیرین استان تهران طی سخنانی گفت: برخی از اصول قانون اساسی، تامین نیازهای مردم نظیر آموزش وپرورش و مسکن و سلامت را جزو تکالیف دولت در قبال مردم می داند، اما منابع دولت برای تامین همه این نیازها کافی نیست و خیرین می توانند در تحقق این اصول به دولت کمک کنند.

نماینده عالی دولت در استان تهران وضعیت سرانه های فضای آموزشی در برخی از مناطق استان تهران را اسفبار خواند و گفت: برای دستیابی به وضعیت مطلوب رفاهی و اقتصادی و آموزشی نیازمند مشارکت جدی خیرین هستیم و برای گذار از این وضعیت دولت راهی جز مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت آنها ندارد، اگر به درستی بتوانیم ابعاد وسیع و اثرات وضعی کار خیر را برای مردم تبیین کنیم، مشارکت بیش از پیش خیرین را شاهد خواهیم بود.

رئیس مجمع خیرین استان تهران روحیه محرومیت زدایی دولت در اوایل انقلاب را مورد اشاره قرار داد و گفت: این رویکرد برای محرومیت زدایی در مناطقی از کشور که کم تر توسعه یافته بودند، اجرا شد و باور غلطی مبنی بر این که تهران توسعه یافته است، شکل گرفت و استان تهران در طول سالیان متمادی مورد غفلت واقع شد.

وی افزود: خوب است، بدانیم، که تهران به لحاظ برخی از شاخص ها از استان های مرزی کشور هم محروم تر است.